Uw organisatie ontwikkelt zich optimaal als uw mensen de ruimte krijgen om hun talenten te benutten. Een team functioneert effectief als iedereen zich bewust is van elkaars kwaliteiten. Dit vraagt om training. HRM Advies voorziet u en uw mensen van nieuwe inzichten en vaardigheden.

Nieuwe inzichten

HRM Advies ontwikkelt resultaatgerichte programma's voor medewerkers en leidinggevenden. Deze programma's staan in het teken van onderwerpen als persoonlijk leiderschap, talentontwikkeling en teambuilding. Daarbij maken wij gebruik van Insight Discovery en de Strenghtsfinder methodiek, die op een snelle manier inzicht geven in het eigen functioneren en dat van anderen. Dit leidt tot betere prestaties en bovenal een nieuwe kijk op de samenstelling van uw team of organisatie.

Samen stappen zetten

Hoe kunnen uw medewerkers hun kwaliteiten van waarde laten zijn? Op welke vlakken liggen kansen om elkaar te versterken? En welke doelen wil het team op de lange termijn bereiken? Wij geloven dat uw medewerkers in beweging kunnen komen vanuit hun eigen motivatie. Onze trainingen staan dan ook in het teken van eigen en gezamenlijke verantwoordelijkheid, zodat u en uw mensen met elkaar stappen zetten. Nu én in de toekomst.
Oudestraat 216 G, 8261 CA Kampen   •   Ann Alice: 06 - 294 07 966     •   info@HRMadvisering.nl