Wanneer en hoe zal hij ontdekt hebben wat zijn passie en talent is....Oudestraat 216 G, 8261 CA Kampen   •   Ann Alice: 06 - 294 07 966   •    Elise: 06 - 499 74 867   •   info@HRMadvisering.nl