Ieder mens heeft iets wat hem of haar sterk maakt. Een eigen kracht. Door alles wat we meemaken raken we die kracht soms even kwijt. U voelt dat het anders moet, maar weet niet hoe.


Persoonlijke ontwikkeling

Het doel van persoonlijke coaching is het stimuleren van ontwikkeling, het vergroten van zelfinzicht, het leren werken vanuit je kracht, inspiratie opdoen en resultaten bereiken. Bedoeld voor iedereen die gelooft dat persoonlijke effectiviteit toeneemt naarmate men zichzelf beter leert begrijpen.

Tijdens een coachingsgesprek kijken wij samen naar opgedane ervaringen in concrete (werk)situaties. Hoe heeft u iets aangepakt? Hoe zou dat effectiever kunnen? Door middel van feedback, confrontaties, spiegelen en opdrachten verkrijg je inzichten die u verder helpen. Zelfsturing, respect en eigen verantwoordelijkheid staan hierbij centraal.

Ieder coachingstraject start met een vrijblijvend intakegesprek waarin de coachvraag wordt verhelderd, de werkwijze wordt besproken en waarin we vooral bepalen of er sprake is van een wederzijdse klik. Een coachingstraject bestaat doorgaans uit 4 tot 6 gesprekken van 1 tot 1,5 uur.


Kom in beweging

Heldere doelen, een actieve houding en praktische methoden vormen de ingrediënten voor onze resultaatgerichte coaching. Gun uzelf de tijd om stil te staan en van daaruit te versnellen. Durft u in beweging te komen?

Oudestraat 216 G, 8261 CA Kampen   •   Ann Alice: 06 - 294 07 966     •   info@HRMadvisering.nl